سرمایه شما امن است

FXB تمام موارد ایمنی ممکن را به کار گرفته تا از امنیت سرمایه شما نزد ما اطمینان حاصل کند.


حساب‌های مجزا

حساب‌های مجزا

هنگامی که در FXB Trading معامله انجام می‌دهید، سرمایه شما در حساب‌های مجزا نگهداری شده و همواره به صورت کاملاً مجزا از سرمایه شرکت نگهداری می‎شود.

کفایت سرمایه

FXB Trading عضو کمیسیون مالی است، سازمان بیرونی برای حل و فصل منازعات، که اطمینان حاصل می‌شود که وجوه شما تا 20,000 دلار بیمه می‌شوند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک عنصری کلیدی است و ما مدیریت ریسک شدید و کنترل‌های کفایت سرمایه را به منظور ارائه تضمین موردنیاز شما به کار گرفته‌ایم.

رمزگذاری SSL

رمزگذاری لایه سوکت‌های امن (SSL) از تراکنش‌های شما محافظت کرده و تضمین می‌کند تمام اطلاعات محرمانه و ایمن باقی خواهند ماند.

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: