احساسات بازار

نشانگرهای احساسات بازار، احساسات سرمایه‌گذار – احساس خوشبینی یا بدبینی سرمایه‌گذاران در مورد بازار – را ارزیابی می‌کند. داده‌های مورد استفاده برای محاسبه این نشانگرها، مجموع طیف متنوعی از فاکتورهای اصلی و فنی است که شامل تاریخچه قیمت، گزارش‌های اقتصادی، فاکتورهای فصلی و رویدادهای ملی و جهانی می‌شود.

برای دسترسی به نشانگرهای احساسات بازار ما، با کلیک بر روی دکمه زیر ثبت‌نام کنید:

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: