برنامه تعطیلات

از این برنامه تعطیلات برای سازماندهی فعالیت معاملاتی خود استفاده کنید. از اینکه کدام بازارهای جهانی در تاریخ‌های خاص باز یا بسته است مطلع بمانید و معامله خود را بر همین اساس تنظیم کنید.

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: