برنامه بازار جهانی

برنامه بازار جهانی ما شما را از ساعات معامله بعضی از بازارهای سرمایه بزرگ دنیا مطلع خواهد کرد. از فرصت‌های ایجاد شده از نوسان بازار در زمانی که این بازارها باز هستند استفاده کنید. زمان‌های درج شده در این صفحه به صورت خودکار هر دقیقه به‌روزرسانی می‌شود.

بازارهای آمریکای شمالی وضعیت زنگ شروع زنگ بسته شدن زمان فعلی شمارش معکوس
بازارهای اروپایی وضعیت زنگ شروع زنگ بسته شدن زمان فعلی شمارش معکوس
بازارهای آسیا/اقیانوسیه وضعیت زنگ شروع زنگ بسته شدن زمان فعلی شمارش معکوس
بازارهای آمریکای جنوبی وضعیت زنگ شروع زنگ بسته شدن زمان فعلی شمارش معکوس
بازارهای آفریقا وضعیت زنگ شروع زنگ بسته شدن زمان فعلی شمارش معکوس
YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: