واریز/برداشت وجه در حساب معاملاتی شما

واریز و برداشت وجوه سریع، کارامد و انعطاف‌پذیر است و از بسیاری از روش‌های پرداخت امن پشتیبانی می‌کند.

سپرده برداشت
تأمین‌کننده ارزهای سپرده‌گذاری حداقل سپرده‌گذاری کارمزد زمان سپرده
VND, THB, MYR, IDR حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، یورو، پوند حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
Bank-Wire دلار، یورو، پوند حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یورو، دلار، پوند، روبل حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
alfa-cash روبل حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
روبل حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
latin-america دلار حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
Приват24 گریونا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
astrobank-cy یورو، دلار، پوند، روبل حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
alpha-bank یورو، دلار، پوند، روبل حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
fibank یورو، دلار، پوند حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، یورو، پوند حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یورو، دلار، پوند حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یورو، دلار، پوند، روبل، دلار استرالیا،
کرون سوئد، دلار کانادا، کرون نروژ، کرونای چک، ین ژاپن،
زلوتی لهستان، کرون دانمارک، فرانک سوئیس
حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، یورو، پوند حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یورو، دلار، یوان، پزوی مکزیک، پزوی آرژانتین،
پزوی شیلی، پزوی کلمبیا، رئال برزیل، پزوی اروگوئه
حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یورو، دلار، پوند، روبل، دلار استرالیا،
کرون سوئد، دلار کانادا، کرون نروژ، کرونای چک، ین ژاپن،
زلوتی لهستان، کرون دانمارک، فرانک سوئیس
حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، یورو، پوند حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
گریونا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یورو، دلار، پوند، دلار استرالیا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یورو، دلار، پوند، دلار استرالیا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، روپیه اندونزی حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، درهم امارات، دینار کویت، ریال عربستان، دینار اردن، پوند مصر،
دینار بحرین، ریال عمان، ریال قطر، دینار الجزایر، پوند لبنان، درهم مراکش،
لیر ترکیه، پوند، یورو
حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
وب‌مانی (دلار)، وب‌مانی (روبل)، وب‌مانی (یورو) حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
درهم امارات، دلار حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، یورو، پوند، دلار استرالیا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
روبل حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، یورو، پوند، دلار استرالیا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
یوان چین حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار، یورو، پوند، دلار استرالیا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
دلار حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
روبل حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
گریونا حداقل 250 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB فوری
تأمین&کننده ارزهای برداشت حداقل برداشت کارمزد زمان برداشت
VND, THB, MYR, IDR حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، یورو، پوند حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
Bank-Wire دلار، یورو، پوند حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یورو، دلار، پوند، روبل حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
alfa-cash روبل حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
روبل حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
latin-america دلار حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
Приват24 گریونا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
astrobank-cy یورو، دلار، پوند، روبل حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
alpha-bank یورو، دلار، پوند، روبل حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
fibank یورو، دلار، پوند حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، یورو، پوند حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یورو، دلار، پوند حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یورو، دلار، پوند، روبل، دلار استرالیا،
کرون سوئد، دلار کانادا، کرون نروژ، کرونای چک، ین ژاپن،
زلوتی لهستان، کرون دانمارک، فرانک سوئیس
حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، یورو، پوند حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یورو، دلار، یوان، پزوی مکزیک، پزوی آرژانتین،
پزوی شیلی، پزوی کلمبیا، رئال برزیل، پزوی اروگوئه
حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار
نهایتاً تا 30 روز
یورو، دلار، پوند، روبل، دلار استرالیا،
کرون سوئد، دلار کانادا، کرون نروژ، کرونای چک، ین ژاپن،
زلوتی لهستان، کرون دانمارک، فرانک سوئیس
حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، یورو، پوند حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
گریونا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یورو، دلار، پوند، دلار استرالیا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یورو، دلار، پوند، دلار استرالیا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، روپیه اندونزی حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، درهم امارات، دینار کویت، ریال عربستان، دینار اردن، پوند مصر،
دینار بحرین، ریال عمان، ریال قطر، دینار الجزایر، پوند لبنان، درهم مراکش،
لیر ترکیه، پوند، یورو
حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
وب‌مانی (دلار)، وب‌مانی (روبل)، وب‌مانی (یورو) حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
درهم امارات، دلار حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، یورو، پوند، دلار استرالیا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
روبل حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار، یورو، پوند، دلار استرالیا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار
نهایتاً تا 30 روز
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار
نهایتاً تا 30 روز
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
یوان چین حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار
نهایتاً تا 30 روز
دلار، یورو، پوند، دلار استرالیا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
دلار حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
روبل حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت
گریونا حداقل 100 دلار یا ارز معادل آن تحت پوشش FXB تأمین اعتبار ظرف
24 تا 48 ساعت

واریزها

  • وارد حساب کاربری خود در بخش مخصوص اعضا (Member Area) شوید.
  • به بخش «واریز وجه» بروید.
  • روش واریز/برداشت وجه مورد نظر خود را انتخاب کنید (درگاه پرداخت آنلاین، انتقال بانکی یا کارت اعتباری)
  • درخواست خود را ثبت کنید. به همین سادگی است.

FXB TRADING UK LTD با مسئولیت محدود (دارای شماره ثبت 10618377 و آدرس ثبتی 3 Gateway Mews Ringway, Bounds Green, London, England, N11 2UT.

 

* برداشت‌هایی که از طریق کارت اعتباری هستند ظرف 24 تا 48 ساعت توسط ما پردازش می‌شوند و شما بسته به روش برداشت انتخابی خود، ظرف 1 تا 5 روز کاری پس از پردازش درخواست‌تان وجه خود را دریافت می‌کنید.

همیشه به دنبال روش‌های پرداخت جدید هستیم تا آنها را به لیست روش‌های خود اضافه کنیم؛ از این رو، اگر پیشنهادی دارید، لطفاً با ارسال ایمیل به [email protected] به ما اطلاع دهید.

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: