نقشه حرارتی ارز

نقشه حرارتی ارز نموداری گرافیک از قدرت‌های نسبی جفت ارزهای اگزوتیک و اصلی در مقایسه با هم را ارائه می‌کند. این ابزار به شما اجازه می‌دهد ارزهای اصلی را مرتب سازید تا بتوانید حرکت‌های داده تاریخی 24 و 48 ساعته فعلی را به منظور ایجاد دورنمای واضحی از بازار فارکس مشاهده کنید.

برای دسترسی به نقشه حرارتی ما، با کلیک بر روی دکمه زیر ثبت‌نام کنید:

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: