حساب شرکتی FXB

حساب شرکتی FXB به طور خاص برای نهادهای مالی، کارگزاران و معامله‌کنندگان حرفه‌ای طراحی شده است. ما بر مبنای فناوری پیچیده خود، طیف وسیع بازارها و پشتیبانی اختصاصی عملاً راهکار بسیار کاملی را ارائه می‌کنیم.

تجربه مشتریان سازمانی ماخدمات معاملاتی با کیفیتبالا: 

  • دسترسی آسان به هزاران بازار
  • راهکارهای دسترسی مستقیم به بازار
  • پشتیبانی فنی 24 ساعته در 5 روز هفته
  • راهکار مدیر چند حسابی (MAM)
  • شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر

در 3 گام ساده، یک حساب شرکتی باز کنید

01

با استفاده از این لینک یک حساب باز کنید

02

فرم درخواست را تکمیل کرده و اسناد زیر را فراهم کنید:

دانلود فرم درخواست

 یک. گواهی ثبت (اگر از تاریخ این گواهی بیشتر از 12 ماه گذشته باشد،
یک گواهی حسن انجام کار یا گواهی مؤید مطلوب بودن وضعیت سازمانی/شرکتی که از تاریخ آن بیش از 6 ماه نگذشته باشد مورد نیاز خواهد بود).
دو. گواهی آدرس ثبت شده
سه. تفاهم‌نامه و اساسنامه
چهار. گواهی مدیران و دبیران
پنج. گواهی سهامداران
شش اگر سهامدار ثبت شده به عنوان نامزد مالک منافع (مالک واقعی) عمل می‌کند، رونوشت سند وثیقه.
هفت وکالت‌نامه (در صورت وجود) – تا شخص یا اشخاص مجاز که می‌توانند از جانب شرکت عمل کنند مشخص شوند.
هشت گذرنامه/مدارک شناسایی و تأییدیه آدرس (قبض آب، برق، گاز و … یا صورت حساب بانکی تا 3
ماه) برای شخص وکیل شده از سوی شرکت.
نه.گذرنامه/مدارک شناسایی و تأییدیه آدرس (قبض آب، برق، گاز و … یا صورت حساب بانکی تا 3
ماه) برای تمام سهامداران، مالکان منافع و مدیران شرکت.

03

فرم درخواست و اسناد شرکتی فوق را از طریق ایمیل‌های [email protected] و [email protected] یا از طریق آدرس پستیBerkeley Square House, Berkeley Square, London, Greater London, W1J 6BD
United Kingdom برای
FXB Trading بفرستید.

YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
  • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
  • React to price reversals immediately
  • Identify underlying trends with historical graphs
  • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: