سهام آمریکا

سهام آمریکا - محاسبه مارجین:
 • حداقل اندازه معامله: 1 لات (100 سهم)
 • مظنه قیمت‌ها به دلار است
 • 1 لات = 100 سهم
 • تیک قیمت = 0.001
 • رنگ: 255,217,166 (هگزا)
 • زمان‌های باز شدن/ بسته شدن: 11:00 ب.ظ – 04:30 ب.ظ
 • مارجین مورد نیاز: 10%
 • ارز و ارز مارجین: دلار
 • کمیسیون: 0.10%
مثال از سرمایه مورد نیاز:

1 لات از 3M را به قیمت جاری 217.450 بخرید.
مارجین = سهام x قیمت x ده درصد.
مارجین= 100 x 217.450 ده صدم = 2174 دلار (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

مثال از محاسبه سود/زیان:

قیمت باز شدن: 217.400، قیمت بسته شدن: 217.330، عملیات: خرید 1 لات
سود به زیان = (1 لات) * [(قیمت باز شدن) – (قیمت بسته شدن)] * (100) = 1 * (217.330 – 217.400) * 100 = 7- دلار. (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

سهام اتحادیه اروپا

سهام یورو - محاسبه مارجین:
 • حداقل اندازه معامله: 1 لات (100 سهم)
 • مظنه قیمت‌ها به یورو است
 • 1 لات = 100 سهم
 • تیک قیمت = 0.001
 • رنگ: قرمز روشن
 • زمان‌های باز شدن/ بسته شدن: 18:30 – 10:00
 • مارجین مورد نیاز: 10%
 • ارز و ارز مارجین: یورو
 • کمیسیون: 0.10%
مثال از سرمایه مورد نیاز:

1 لات از آدیداس را به قیمت جاری 194.800 بخرید.
1 لات = 100 سهم
مارجین = سهام x قیمت x ده درصد.
مارجین = 100 x194.800x ده صدم = 1948 یورو (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

مثال از محاسبه سود/زیان:

قیمت باز شدن: 194.800، قیمت بسته شدن: 194.630، عملیات: خرید 1 لات
سود به زیان = (1 لات) * [(قیمت باز شدن) – (قیمت بسته شدن)] * (100) = 1 * (194.630 – 194.800) * 100 = 17- دلار. (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

+ فارکس
+ فلزات
+ انرژی‌ها
+ سهام

سهام آمریکا

سهام آمریکا - محاسبه مارجین:
 • حداقل اندازه معامله: 1 لات (100 سهم)
 • مظنه قیمت‌ها به دلار است
 • 1 لات = 100 سهم
 • تیک قیمت = 0.001
 • رنگ: 255,217,166 (هگزا)
 • زمان‌های باز شدن/ بسته شدن: 11:00 ب.ظ – 04:30 ب.ظ
 • مارجین مورد نیاز: 10%
 • ارز و ارز مارجین: دلار
 • کمیسیون: 0.10%
مثال از سرمایه مورد نیاز:

1 لات از 3M را به قیمت جاری 217.450 بخرید.
مارجین = سهام x قیمت x ده درصد.
مارجین= 100 x 217.450 ده صدم = 2174 دلار (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

مثال از محاسبه سود/زیان:

قیمت باز شدن: 217.400، قیمت بسته شدن: 217.330، عملیات: خرید 1 لات
سود به زیان = (1 لات) * [(قیمت باز شدن) – (قیمت بسته شدن)] * (100) = 1 * (217.330 – 217.400) * 100 = 7- دلار. (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

سهام اتحادیه اروپا

سهام یورو - محاسبه مارجین:
 • حداقل اندازه معامله: 1 لات (100 سهم)
 • مظنه قیمت‌ها به یورو است
 • 1 لات = 100 سهم
 • تیک قیمت = 0.001
 • رنگ: قرمز روشن
 • زمان‌های باز شدن/ بسته شدن: 18:30 – 10:00
 • مارجین مورد نیاز: 10%
 • ارز و ارز مارجین: یورو
 • کمیسیون: 0.10%
مثال از سرمایه مورد نیاز:

1 لات از آدیداس را به قیمت جاری 194.800 بخرید.
1 لات = 100 سهم
مارجین = سهام x قیمت x ده درصد.
مارجین = 100 x194.800x ده صدم = 1948 یورو (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

مثال از محاسبه سود/زیان:

قیمت باز شدن: 194.800، قیمت بسته شدن: 194.630، عملیات: خرید 1 لات
سود به زیان = (1 لات) * [(قیمت باز شدن) – (قیمت بسته شدن)] * (100) = 1 * (194.630 – 194.800) * 100 = 17- دلار. (همیشه نتیجه را به ارز حساب تبدیل کنید)

+ شاخص‌ها
YOUR CRYPTO
ADVANTAGE
 • Easily identify positive price movements of any cryptocurrency
 • React to price reversals immediately
 • Identify underlying trends with historical graphs
 • Track every price change on your crypto as it happens
Available at: